Hasznos oldalak


Szivárgásvizsgálat – Kerülje el a jelentős mértékű bírságot!

Mértéke a  vonatkozó rendelet szerint:  16 § és 17 §:

Az üzemeltetett berendezéseket a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (NKVH) honlapján lehet regisztrálni. A regisztrációhoz kérem kattintson ide.

Ózonlebontó anyagok esetében (pl R22)  – 2.000 Ft/kg, de legalább 80.000 forint bírság. Ismételt tiltott felhasználás esetén a bírság összege a felhasznált anyagmennyiség és a fajlagos érték szorzatának tízszerese

Fluor tartalmú anyagok esetében (Pl.: R134/a; R404/A; R407C) – 2.000 Ft/kg de legalább 50.000 forint bírság.

 

Szankciók

16. §  (1) A szabályozott anyagokkal végzett meg nem engedett felhasználás, tevékenység vagy forgalomba hozatal után a felhasználót, a tevékenységet végzőt, illetve a forgalomba hozót a felügyelőség ózonvédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

(2) A bírság összege a 2037/2000/EK rendelet I. mellékletének

a) I-V. csoportjában szerepl_ anyagok esetén 5000 forint/kg,

b) a VI-IX. csoportjában szereplő anyagok esetén 2000 forint/kg, de legalább nyolcvanezer forint.

(3) Ismételt tiltott felhasználás, tevékenység vagy forgalomba hozatal esetén a bírság összege a felhasznált anyagmennyiség és a fenti fajlagos értékek szorzatának a tízszerese.

(4) Amennyiben az üzemeltet_ a 2037/2000/EK rendelet 17. cikk (1) bekezdésében el_írt

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a felügyelőség hatvanezer forint bírság megfizetésére

kötelezi. A kötelezettség ismételt megszegése esetén a bírság százötvenezer forint.

 

17. § (1) A 842/2006/EK rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén a 3. § (1)-(5) bekezdésében meghatározott hatóság fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó bírságot szabhat ki.

(2) A bírság összege a 842/2006/EK rendelet:

a) tározásról szóló 3. cikkének szivárgásellenőrzésre vonatkozó (2) bekezdésében foglaltak megszegése esetén az érintett berendezésben vagy rendszerben tárolt fluortartalmú üvegházhatású gáz névleges töltet tömegének minden kilogrammja után 2000 forint, de legalább 50 000 forint,

b) tározásról szóló 3. cikkének szivárgásészlelő rendszerek beszerelésére vonatkozó (3) bekezdésében foglaltak megszegése esetén 200 000 forint,

c) tározásról szóló 3. cikkének nyilvántartás vezetésére vonatkozó (6) bekezdésében foglaltak – figyelembe véve a 9. § (4) bekezdést – megszegése esetén 100 000 forint,

d) visszanyerésről szóló 4. cikkének (1)-(3) bekezdésében foglaltak megszegése esetén az érintett berendezésben, rendszerben vagy nagyfeszültségű kapcsolószerkezetben tárolt fluortartalmú üvegházhatású gáz névleges töltet tömegének minden kilogrammja után 2000 forint, de legalább 50 000 forint,

e) képzésről és képesítésről szóló 5. cikkének képzett személyzetre vonatkozó (3)-(4) bekezdésében, illetve a vonatkozó európai uniós rendeletekben foglaltak megszegése esetén 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed,

f) jelentéstételi kötelezettségről szóló 6. cikkében foglaltak megszegése esetén 100 000 forint,

g) címkézésről szóló 7. cikkében foglaltak megszegése esetén berendezésként és tartályonként 50 000 forint,

h) felhasználás ellenőrzéséről szóló 8. cikkében foglaltak megszegése esetén a felhasznált fluortartalmú üvegházhatású gáz tömegének minden kilogrammja után 2000 forint, de legalább 100 000 forint,

i) forgalomba hozatalról szóló 9. cikke (1) bekezdésében foglaltak megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.

(3) A bírság összegének megállapításánál a bírságot kiszabó hatóság mérlegeli az (2) bekezdés e) pontja esetében a nem szakszerű tevékenység veszélyességét a környezetre, az i) pont esetében a termékekben és berendezésekben tárolt fluortartalmú üvegházhatású gáz veszélyességét a környezetre.

 

18. § (1) A felügyelőség

a) a 6. §-ban foglaltak megsértése 100 000 forinttól 1 000 000 forintig,

b) a 7. § (1) bekezdésében, illetve a 9. § (1) bekezdésében foglaltak megsértése esetén 50 000 forinttól 200 000 forintig,

c) a 7. § (2) – (3) bekezdésében foglaltak megsértése esetén 100 000 forintig,

d) a 11. § szerinti jelentéstétel nem megfelelő teljesítése esetén 20000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben, amennyiben oltógázról van szó, a

főigazgatóság szabja ki a bírságot.

(3) A bírság összegének megállapításánál a bírságot kiszabó hatóság mérlegeli a termékekben és berendezésekben tárolt fluortartalmú üvegházhatású gáz veszélyességét a környezetre.

19. § (1) A 16-18. §-ban meghatározott bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

(2) A bírság kiszabásáról szóló határozatban rendelkezni kell arról a számlaszámról is, amelyre a bírságot meg kell fizetni.

(3) Amennyiben a jogszabálysértő 30 napon belül nem tesz eleget a bírságot megállapító határozat jogszabályok betartására vonatkozó rendelkezésének, ismételt bírságnak van helye.

(4) A bírság első ízben történő kivetése alkalmából a bírságot kiszabó hatóság kezdeményezheti, második bírságolás esetén pedig kezdeményezi az engedélyező hatóságnál a tevékenység folytatásának beszüntetését.

Rendeletek, segédletek:

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

2007. évi LX. törvény

517/2014/EU rendelet

1005-2009 EK rendelet (ózonrétegről)

Gkm 63-2004 rendelet (nyomástartók és töltőlétesítmények)

Hűtőközeg nyilvántartási segédlet

Ammónia biztonsági kártya

GRASSO csavarkompresszor kezelési útmutató